אתר זה עושה שימוש בקבצי ניטור כמו Cookies. גלישה באתר מהווה אישור לשימוש זה. למידע נוסף, ראו את הצהרת הפרטיות.

פרויקטים

לוויתן שלב ב׳

לוויתן הוא עוגן אנרגטי משמעותי במשק האנרגיה הלאומי והאזורי, ומנוע צמיחה כלכלית למדינת ישראל ולאזרחיה.

סטטוס הפקה

משאבים 605.00 BCM

אחזקות 45.34%

שותפות שברון (39.66%), רציו (15%)

אסטרטגיית הפיתוח של לוויתן, מבוססת על הצלחת הפרויקט הנוכחי, על היקף המשאבים העצום ועל מיקומו האסטרטגי וכן על הגידול בביקוש האזורי והעולמי לגז טבעי. הגידול בביקושים נובע בחלקו הגדול מגיוון מקורות האנרגיה ומהמאמצים המקומיים, האזוריים והעולמיים להפחתת פליטות פחמן.

מתקני שלב א' של הפרויקט תוכננו ונבנו באופן המאפשר הרחבה עתידית של ההפקה באמצעות הוספת יחידות שונות לתשתית הקיימת. לדוגמא, אסדת לוויתן תוכננה כך שניתן להתקין בה ציוד להגדלת התפוקה השנתית מ-12 ל-21 BCM.

הפיתוח הקיים מבוסס אך ורק על צנרת הולכת הגז הטבעי הישראלית, ושלב ב' של הפרוייקט צפוי לכלול רכיב הנזלה משמעותי שירחיב את בסיס הלקוחות של לוויתן אל מעבר למזרח הים התיכון, לאירופה ולמזרח הרחוק. לצורך זה, מתקיים משא ומתן מסחרי עם שני מתקני הנזלה במצרים, ובמקביל נבחנת האפשרות להנזלת גז טבעי על גבי מתקן צף שיעוגן במים הכלכליים של ישראל.

שלב ב' צפוי למצב את מאגר לוויתן כשחקן משמעותי בזירה העולמית ולהבטיח את מעמדו של מזרח הים התיכון כאחד ממוקדי האנרגיה החשובים בעולם.

לוויתן שלב ב׳ - נתיבי יצוא

הירשמו לעדכונים

    בשליחת הטופס אתם מאשרים את תנאי השימוש והצהרת הפרטיות