אתר זה עושה שימוש בקבצי ניטור כמו Cookies. גלישה באתר מהווה אישור לשימוש זה. למידע נוסף, ראו את הצהרת הפרטיות.

קשרים אזוריים

NewMed Energy מאמינה ששיתופי פעולה בתחום הגז הטבעי יכולים להוות גשר לשלום, שגשוג ומחויבות לקידום היציבות ויחסי השכנות הטובים באזור.

לאור זאת, NewMed Energy רואה ערך רב בקידום שיתופי פעולה מסחריים עם גופים וחברות במזרח התיכון.

התגלית של שדה לוויתן, מאגר הגז הטבעי הגדול במזרח התיכון, חייבה את NewMed Energy ושותפיה לגבש אסטרטגיה שיווקית שתאפשר את פיתוח המאגר ואת הפקת הגז הטבעי.

העובדה ששדה תמר, שנתגלה זמן קצר קודם לכן ע"י NewMed Energy יועד לשמש מקור אנרגיה למשק הישראלי, הובילה להבנה כי המשאבים בלוויתן ייועדו בעיקרם לייצוא.

בהמשך לכך גיבשה NewMed Energy יחד עם השותפים במאגר את אסטרטגיית הייצוא האזורי במסגרתם נחתמו הסכמים לייצוא כמויות משמעותיות של גז טבעי מלוויתן לשכנותיה של ישראל במזרח הים התיכון. אסטרטגיה זו היתה האות לגיבוש ההסכמים המסחריים המקיפים והמשמעותיים ביותר שנחתמו אי פעם בין גופים מסחריים בישראל לבין חברות בעולם הערבי.

כחלק מאסטרטגיה זו נחתם בספטמבר 2016 ההסכם למכירת גז טבעי מלוויתן לNEPCO, חברת החשמל הלאומית של ממלכת ירדן.

בפברואר 2018 חתמו השותפות בלוויתן על הסכם לאספקת גז טבעי בהיקפים אדירים ללקוחות במשק המצרי.

חודשים ספורים לאחר מכן העמיקה NewMed Energy את שיתוף הפעולה שלה עם מצרים כאשר ביחד עם שברון ועם חברת איסט גז המצרית רכשה את השליטה בתשתית ההולכה המחברת בין מצרים לישראל.

כחלק מחזון הקשרים האזוריים מעמיקה NewMed Energy את קשריה ושיתופי הפעולה עם חברות וגופים במזרח התיכון. במסגרת זו השלימה בדצמבר 2021 את העסקה למכירת אחזקותיה במאגר תמר לחברת מובדלה פטרוליום – העסקה הגדולה ביותר שנחתמה עד היום בין חברות מישראל והאמירויות.

בשנים הקרובות תמשיך NewMed Energy לפעול להעצמת הקשרים ושיתופיי הפעולה האזוריים מתוך הכרה בכך ששיתופי פעולה מסחריים שכאלה מהווים עוגן של יציבות ושלום במזרח הים התיכון.

הירשמו לעדכונים

    בשליחת הטופס אתם מאשרים את תנאי השימוש והצהרת הפרטיות