אתר זה עושה שימוש בקבצי ניטור כמו Cookies. גלישה באתר מהווה אישור לשימוש זה. למידע נוסף, ראו את הצהרת הפרטיות.

קיימות

יעדי פיתוח בר-קיימא

NewMed Energy מחויבת ופועלת לקידום יעדי פיתוח בר-קיימא (Sustainable Development Goals‏) בפעילותה העסקית:

Quality Education

NewMed Energy מקדמת תוכניות לימוד, הכשרה ומחקר בבתי ספר יסודיים, במכללות ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ, בדגש על אזורי הפריפריה.

Affordable and Clean Energy

לאחרונה, עם שינוי תקנון הבורסה בכל הקשור לשותפויות העוסקות בחיפושי גז ונפט, בוחנת NewMed Energy השקעות בתחומי האנרגיות המתחדשות, הפחתת פחמן ואנרגיה אלטרנטיבית.

Decent Work and Economic Growth

השותפות פועלת להגנה על זכויות הפרט בקרב עובדיה ודואגת לסביבת עבודה בטוחה עבורם.

Industry, Innovation and Infrastructure

,NewMed Energyהשותפות המובילה בישראל לחיפושי גז טבעי, מאפשרת פיתוח תשתיות אנרגיה חיוניות לצרכנים פרטיים, לתעשייה ולכלכלה הישראלית בכללותה. פיתוח וביסוס תשתיות האנרגיה מביא לחיסכון אדיר למשק, לחיזוק הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל ולשיפור איכות האוויר.

Climate Action

כיום, משמש הגז הטבעי לייצור של כ – 70% מסך החשמל המיוצר בישראל, ומהווה תחליף לתזקיקים (מזוט, סולר, גפ"מ). הגז הטבעי מאפשר מעבר הדרגתי משימוש בדלקים מאובנים מזהמים, שמיובאים לארץ, לשימוש באנרגיות מתחדשות תוך שמירה על אמינות אספקת החשמל וצמצום מתמיד של טביעת הרגל הסביבתית.

Life Below Water

במסגרת המדיניות הסביבתית שאימצה המפעילה בפרויקטים של NewMed Energy, מיושמים תהליכי ניהול סיכונים שמטרתם לצמצם או להימנע כליל מהשפעות על בעלי חיים בטבע, על בתי הגידול והאקו-סיסטם שלהם. תהליכים אלו מיושמים ומטויבים, בהתאם לתקינה ופרקטיקות מיטביות בעולם, בכל שלב משלבי הפרויקט.

Partnerships for The Goals

NewMed Energy מקדמת שיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים, בין השאר בתחום ההגנה על הסביבה. NewMed Energy פעילה בוועדה המייעצת בתחום הסביבה של פורום הגז הטבעי של המזרח התיכון (EMGF), והיא השותפות הישראלית הראשונה החברה בארגון Global Carbon Capture and Storage Institute ("GCCSI") – ארגון גג ללא מטרות רווח שמטרתו לקדם יוזמות לצמצום ריכוזי הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה בעיקר על ידי לכידה, שימוש והטמנה של פחמן (CCUS).

הירשמו לעדכונים

    בשליחת הטופס אתם מאשרים את תנאי השימוש והצהרת הפרטיות