אתר זה עושה שימוש בקבצי ניטור כמו Cookies. גלישה באתר מהווה אישור לשימוש זה. למידע נוסף, ראו את הצהרת הפרטיות.

קיימות

סביבה ובטיחות

במשך למעלה משני עשורים, התמקדה ליבת פעילותה של NewMed Energy בתחום החיפוש, הפיתוח וההפקה של גז טבעי לחופי ישראל וקפריסין. בשנים האחרונות הפך הגז הטבעי למרכיב מרכזי בסל הדלקים המשמשים לייצור חשמל בישראל, וכן למקור אנרגיה משמעותי בתעשייה. תגליות הגז הטבעי שהתגלו לחופי ישראל יוכלו לספק את כל צרכי הגז הטבעי המקומיים בעשורים הבאים, להקטין בצורה משמעותית את התלות במקורות אנרגיה זרים ואף לאפשר ייצוא גז טבעי בכמויות מהותיות למדינות האזור ומעבר לו.

פעילות השותפות משפיעה באופן משמעותי על שיפור איכות האוויר בישראל, על ידי הפחתת הפליטות.

NewMed Energy חותרת למזער את ההשפעות הסביבתיות השליליות ולמקסם את ההשפעות החיוביות של פעילותה. הודות להפקת הגז הטבעי ולהטמעת השימוש בו במשק הישראלי, ובפרט בסקטור ייצור החשמל, נרשמה ירידה דרמטית בפליטת המזהמים בישראל. הגז הטבעי ש-NewMed Energy משווקת מאז 2004, ביחד עם שותפותיה, איפשר הפסקה הדרגתית של השימוש בסולר ובמזוט לצורכי ייצור חשמל בישראל והוביל להפחתה ניכרת בשימוש בפחם.

בנוסף, מאפייניו הייחודיים של אגן הים התיכון המזרחי והפעילויות המתבצעות בו, בין היתר אלו הנוגעות לגז, הופכות אותו לרגיש במיוחד לפגיעה סביבתית מה שמחזק את הצורך בנקיטת אמצעי בטיחות ואבטחה קפדניים כדי למנוע תקלות ולמזער זיהום כתוצאה מפעילויות חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי.

איכות הסביבה במאגר לוויתן

מאגר לוויתן הוא מאגר הגז הטבעי הגדול ביותר במזרח הים התיכון, בעל עתודות גז שיכולות לספק הן את צרכי המשק הישראלי והן את צרכי האזור למשך עשרות שנים נוספות. בנוסף להפחתה המשמעותית בזיהום האוויר, תרם מאגר לוויתן תרומה משמעותית לישראל ולתושביה. לוויתן עיגן את עצמאותה האנרגטית של ישראל והפך אותה לספקית אזורית: תהליך בעל חשיבות אסטרטגית למעמדה הגיאו-פוליטי של ישראל.

מחויבות לבטיחות ולשמירה על הסביבה – פעולות ניטור עיקריות

בנובמבר 2019 התקבל מהמשרד להגנת הסביבה היתר הפליטה לאוויר של אסדת לווייתן. ההיתר כולל ערכי פליטה מקסימליים עבור מקורות הפליטה על האסדה וכן הוראות ביחס ליישום הטכנולוגיות הטובות ביותר לניטור, דיגום, בקרה ודיווח.

מידע נוסף בנוגע להיתרים הסביבתיים לפיהם מתנהלת פעילות לוויתן לרבות ניטור, זיהוי דליפות ותיקונן, שמירה על הסביבה הימית, טיפול במים ובטיחות ניתן למצוא באתר של פרויקט לוויתן.

לקריאה מורחבת

הירשמו לעדכונים

    בשליחת הטופס אתם מאשרים את תנאי השימוש והצהרת הפרטיות