אתר זה עושה שימוש בקבצי ניטור כמו Cookies. גלישה באתר מהווה אישור לשימוש זה. למידע נוסף, ראו את הצהרת הפרטיות.

קיימות

אימפקט

הגז הטבעי מוביל את המעבר משימוש בדלקים מאובנים מזהמים לשימוש באנרגיות מתחדשות, תוך שמירה על אמינות ויעילות אספקת החשמל וצמצום מתמיד של טביעת הרגל הסביבתית.

הפקת הגז הטבעי מאפשרת מימוש ויישום של התכנית עליה הכריזה ממשלת ישראל להפסקת השימוש בפחם עד שנת 20251. הפסקת השימוש בפחם והמעבר לשימוש בגז טבעי יגרמו להפחתה של כ-10 מיליון טון פליטות 2CO ב-2025 לעומת שנת 2020 וזאת על אף העלייה המתמדת בייצור החשמל:

כושר ייצור חשמל באמצעות פחם בישראל (TWH)

20.0
15.0
10.0
5.0
0.00
2020
*2025

פליטות CO2 מייצור חשמל (מיליוני טון)

36.0
29.5
23.0
16.5
10.0
2020
*2025

השפעות סביבתיות חיוביות של המעבר משימוש בפחם לגז טבעי

פעילותה של NewMed Energy משפרת את איכות האוויר בישראל באמצעות הפחתה בפליטות גזי חממה ומזהמים אחרים לאוויר. NewMed Energy שואפת למזער את ההשפעות השליליות ולהרחיב את ההשפעות החיוביות הנובעות מפעילותה.

על פי נתוני משרד האנרגיה, המעבר לגז טבעי בשנים 2013-2020 איפשר לישראל להפחית את פליטות המזהמים כתוצאה מייצור חשמל ביותר מ-70%, והפליטות ברמה הארצית הופחתו בכ-50%. כמו כן, הניב מעבר זה חסכון של למעלה מ- 130 מיליארד ₪ בעלויות סביבתיות. בנוסף, החיסכון המשקי הנובע משימוש בגז טבעי במקום בפחם, סולר, גפ"מ ומזוט בין השנים 2013-2020 הסתכם לכ-51 מיליארד ₪.

משמעות ייצור חשמל מגז טבעי לעומת ייצור מפחם2:

 • הפחתה פי 92 בפליטות של גופרית דו חמצנית3
 • הפחתה פי 2.8 בתחמוצות חנקן.
 • הפחתה פי 7.5 בחלקיקים הפוגעים בבריאות בני אדם, בעלי חיים וצמחיה, ובאיכות האוויר והמים באזור הפליטה.
 • הפחתה פי 2.4 בפליטות דו תחמוצת הפחמן.
 • תחנות כוח העושות שימוש בגז טבעי אינן ממוקמות בהכרח על החוף, בניגוד לתחנות כוח מופעלות פחם, דבר אשר מביא לשיפור איכות האוויר באזורים אלו ולצמצום טביעת הרגל הסביבתית שלהן באופן משמעותי.
פליטות (אלפי טון לשנה)
יצור משקי (TWH)
85
64
120
90
43
60
21
30
0
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
ייצור חשמל
SO2 פליטות
NO2 פליטות

השפעות כלכליות במעבר משימוש בפחם לגז טבעי

 • הגברת הביטחון האנרגטי הלאומי.
 • הפחתת התלות ביבוא מוצרי אנרגיה4.
 • הגדלת התוצר.
 • צמצום היבוא של דלקים מזהמים.
 • תרומה להכנסות המדינה.

הגז שמייצאת NewMed Energy למצרים ולירדן מסייע למדינות אלו בהשגת היעדים הסביבתיים שלהן להפחתת פחמן על ידי הפחתת השימוש בדלקים מזהמים יותר. מעבר לתועלוֹת הסביבתיות, הכלכליות והביטחוניות הרבות, תגליות הגז הטבעי תורמות לחיזוק יחסי החוץ של ישראל עם שכנותיה, שצורכות גז טבעי המופק בשטחה במסגרת יחסים מסחריים ארוכי טווח.

 1. Partnership information, BDO, EIA, World Nuclear Organisation reshut_hasmal_2020_data https://www.gov.il/BlobFolder/policy/electricity_nov_2019/he/electricity_nov_2019.pdf
 2. https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/mediniyout_peham
 3. https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/mediniyout_peham
 4. https://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Documents/mithadesh180917.pdf

הירשמו לעדכונים

  בשליחת הטופס אתם מאשרים את תנאי השימוש והצהרת הפרטיות